X
GO

Novosti
Datum članka: 4.3.2019.

Jednostavna nabava za sanaciju električnih instalacija

REPUBLIKA  HRVATSKA

ŽUPANIJA SISAČKO-MOSLAVAČKA

Muzej Moslavine Kutina

Klasa: 333-06/19-01/02

Ur. br: 2176-110-19-01

Kutina, 4.3.2019.

 

Na temelju članka 5. Pravilnika o provedbi postupka nabave jednostavne vrijednosti Grada Kutine (KLASA: 402-01/17-01/127, URBROJ: 2176/03-05/04-17-1 od 19.5.2017. i Odluke Muzeja Moslavine Kutina od 20.6.2017. o usvajanju Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Grada Kutine, ravnateljica Muzeja Moslavine Kutina donosi:

 

 

ODLUKU

o početku postupka jednostavne nabave

Sanacija električnih instalacija u stalnom postavu Muzeja Moslavine Kutina

 

 

1. Podaci o javnom naručitelju: Muzej Moslavine Kutina

Adresa: Kutina, Trg kralja Tomislava 13

Matični broj: 03327949

OIB: 84013099375

Red. br. iz plana nabave: 2

 

2. Odgovorna osoba naručitelja: ravnateljica Muzeja Moslavine Kutina, Jasmina Uroda Kutlić, prof.

 

3. Ovlašteni predstavnici naručitelja:

 

    1. Slavica Moslavac

    2. Zdenka Moguš

 

4. Ovlašteni predstavnici naručitelja za svoj rad odgovaraju odgovornoj osobi naručitelja.

 

5. Predmet nabave: sanacija električnih instalacija u stalnom postavu Muzeja Moslavine Kutina

 

6. Procijenjena vrijednost nabave: 69.500, 00 kn

 

7. Izvor – planiranih sredstava: Proračun grada Kutine i Ministarstvo kulture RH.

 

8. Odabrani postupak nabave: postupak jednostavne javne nabave s namjerom sklapanja ugovora za sanaciju električnih instalacija u stalnom postavu Muzeja Moslavine Kutina

 

9. Zakonska osnova za provođenje jednostavnog  postupka nabave sukladno Pravilniku o provedbi postupka jednostavne nabave.

 

10. Kriterij za odabir ponude: najniža cijena ponude.

 

11. Ostali uvjeti nabave biti će određeni dokumentacijom za nadmetanje.

 

 

 

 

                                                                           Odgovorna osoba naručitelja:

                                                                                          Ravnateljica:

                                                                           Jasmina Uroda Kutlić, prof.

 

Odluka o početku postupka jednostavne nabave za sanaciju elektr.pdf

 

 

Datum članka: 27.2.2019.

Zaviri ispod, donje rublje i higijena u Osijeku

Mjesto: Muzej Slavonije Osijek

Vrijeme: 28. 2. 2019. u 19,00 sati, ostaje otvorena do 1. 6. 2019.

Tema: Etnografska izložba „Donje rublje i higijena“

Autorica: Slavica Moslavac, muzejska savjetnica i voditeljica etnografskog odjela u Muzeju Moslavine

Stručna suradnica: Vlasta Šabić

Glazbeno revijalni program: HKUD Osijek 1862. i Udruga Šokačka grana Osijek

Datum članka: 14.2.2019.

Jednostavna nabava za tiskani materijal

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA SISAČKO-MOSLAVAČKA
Muzej Moslavine Kutina
Klasa: 333-06/19-01/01
Ur. br: 2176-110-19-01
Kutina, 14.2.2019.

Na temelju članka 5. Pravilnika o provedbi postupka nabave jednostavne vrijednosti Grada Kutine (KLASA: 402-01/17-01/127, URBROJ: 2176/03-05/04-17-1 od 19.5.2017. i Odluke Muzeja Moslavine Kutina od 20.6.2017. o usvajanju Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Grada Kutine, ravnateljica Muzeja Moslavine Kutina donosi:


ODLUKU
o početku postupka jednostavne nabave
Tiskani materijal za 2019. godinu


1. Podaci o javnom naručitelju: Muzej Moslavine Kutina
Adresa: Kutina, Trg kralja Tomislava 13
Matični broj: 03327949
OIB: 84013099375
Red. br. iz plana nabave: 1

2. Odgovorna osoba naručitelja: ravnateljica Muzeja Moslavine Kutina, Jasmina Uroda Kutlić, prof.

3. Ovlašteni predstavnici naručitelja:

1. Slavica Moslavac
2. Zdenka Moguš

4. Ovlašteni predstavnici naručitelja za svoj rad odgovaraju odgovornoj osobi naručitelja.

5. Predmet nabave: Tiskani materijal za 2019. g.

6. Procijenjena vrijednost nabave: 60.000, 00 kn

7. Izvor – planiranih sredstava: Proračun grada Kutine i Ministarstvo kulture RH.

8. Odabrani postupak nabave: postupak jednostavne javne nabave s namjerom sklapanja ugovora za tiskani materijal u 2019.g.

9. Zakonska osnova za provođenje jednostavnog postupka nabave sukladno Pravilniku o provedbi postupka jednostavne nabave.

10. Kriterij za odabir ponude: najniža cijena ponude.

11. Ostali uvjeti nabave biti će određeni dokumentacijom za nadmetanje.


Odgovorna osoba naručitelja:
Ravnateljica:
Jasmina Uroda Kutlić, prof.

 

Dokumentacija za nadmetanje MMK (Tiskani materijal 1).docx

Stranica 10 od 27 Stranica. Prethodna [7][8][9][10][11][12] Sljedeća
Podaci

Osnivač: Grad Kutina 
Godina osnutka: 1960.
Vrsta muzeja: opći - zavičajni 
Prostor muzeja: 230 m2 
Sastavni dio muzeja: 
Galerija Muzeja Moslavine