X
GO
Novosti
Novosti : NATEČAJ ZA RADNO MJESTO SPREMAČ/ICA-DOSTAVLJAČ/ICA

MUZEJ MOSLAVINE KUTINA

Trg kralja Tomislava 13

Klasa: 112-01/17-01/08

Ur.br: 2176-110-17-3

Kutina, 27.11.2017.

 

 

U skladu s Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Muzeja Moslavine Kutina, Muzejsko vijeće raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

ZA RADNO MJESTO SPREMAČ/ICA-DOSTAVLJAČ/ICA – 1 izvršitelj/ica  za rad na neodređeno vrijeme

 

Uvjeti:

* najmanje NSS

* najmanje godinu dana iskustva na istim ili sličnim poslovima  

* Rad na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od jednog mjeseca

 

Pored navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijem u radni odnos:

* punoljetnost

* hrvatsko državljanstvo

* zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta (dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostavit će izabrani kandidat po dostavljenoj obavijesti o izboru)

 

 

Opis poslova:

* rad na dvije lokacije (zgrada muzeja i zgrada galerije muzeja)

* čisti uredske prostorije, izložbene prostore, radionice, čuvaonice, stubišta i sanitarne te    druge prostore

* čisti prostor nakon otvorenja izložbi

* čisti prostore nakon renoviranja i adaptacije

* pere prozore i vrata

* čisti pripadajući pločnik oko zgrade muzeja i galerije

* pere vitrine i postamente za stalne i povremene izložbe

* pruža pomoć kod postavljanja izložbe stručnim djelatnicima

* dužan se ophoditi primjereno prema muzejskim predmetima (prema Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara) te ih održavati uz upute ravnatelja i stručnih djelatnika muzeja

* dežura na povremenim i stalnim izložbama

* obavlja poslove dostavljača pošte

* povremeno pomaže u jednostavnim tehničkim i administrativnim poslovima (kopiranje, slaganje materijala, posluživanje napitaka i sl.)

* provodi i pridržava se odredbi općih akata glede zaštite muzeja  

* obavlja i ostale poslove po nalogu ravnatelja

 

Uz pismenu prijavu obavezno je priložiti slijedeću dokumentaciju:

* Životopis

* Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (svjedodžba)

* Domovnicu (presliku)

* Uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno nepokretanju kaznenog postupka

* Potvrdu ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama na mirovinsko osiguranje (ne starije od 6 mjeseci od objave natječaja)

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Prijave na natječaj uz obveznu dokumentaciju dostavljaju se u roku 8 dana od dana objave natječaja na adresu:

Muzej Moslavine Kutina, Trg kralja Tomislava 13, 44 320 Kutina, s naznakom „Za natječaj – spremač/ica-dostavljač/ica“

 

Nepotpune i nepravodobno pristigle prijave neće se razmatrati.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Dokumentacija dostavljena u izvorniku vratit će se kandidatima koji nisu odabrani.

 

 

 

 

 

 

natječaj 1.pdf
 
Povratak na naslovnicu
Podaci

Osnivač: Grad Kutina 
Godina osnutka: 1960.
Vrsta muzeja: opći - zavičajni 
Prostor muzeja: 230 m2 
Sastavni dio muzeja: 
Galerija Muzeja Moslavine