X
GO
Novosti
Novosti : ŽUPNA CRKVA MAJKE BOŽJE SNJEŽNE – KUTINA


Početkom kolovoza započeli su radovi na projektu odvodnje krovnih voda i sanaciji temelja župne crkve Majke Božje Snježne, kojim je predviđne arheološki nadzor iskopa. Iskop uz sjevernu stranu lađe pokazao je da je među opeku u temelje umetano kamenje, a na prostoru uz svetište i sakristiju sadašnji temelji se očigledno naslanjaju na temelje jednog starijeg (pretpostavlja se) sakralnog objekta.
Temelji su građeni vrlo čvrsto, od bijelog kamena (vapnenca i pješčenjaka). Uglavnom su široko oko 1 metar, ukopani do 120 cm, dok je širina najmasivnijeg temelje s jugoistočne strane 190 cm, a dubina ukopa oko 170 cm. Tijekom rujna planira se izvšiti manja sondažna (/zaštitna) arheološka istraživanja, kako bi se bar otprilike utvrdio raster pronađenih temelja unutar cintora.
 
Povratak na naslovnicu
Podaci

Osnivač: Grad Kutina 
Godina osnutka: 1960.
Vrsta muzeja: opći - zavičajni 
Prostor muzeja: 230 m2 
Sastavni dio muzeja: 
Galerija Muzeja Moslavine