X
GO
Novosti
Novosti : Etnološke zbirke

 

Kulturo-povijesne i etnografske zbirke

 

U izdanju Javne ustanove Park prirode Lonjsko polje,

u suradnji sa Ministarstvom regionalnog razvoja

i fondova EU, iz tiska izašle brošure pod nazivom

Etnološke zbirke, na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku

 

Mnoge osnovne škole, društveni domovi u kojima plešu i pjevaju članovi pojedinih kulturno umjetničkih društava,  u svojim prostorima, baštine stare predmete iz prošlosti, a Muzej Moslavine Kutina je krajem 20. stoljeća imao i nekoliko zavičajnih zbirki i to: u  Voloderskoj kleti u Voloderu, Malom Pašijanu, Kajgani, Garešnici, Husainu, Družinskoj hiži u Hotelu Kutina. Stručni djelatnici, muzealci iz MMK također davao su i stručne savjete za uređenje i održavanje drugih zbirki koje nisu bile u njenom vlasništvu kao: Etnografska ostavština Zorke Sever u Popovači, Etno zbirka u Kajgani, Slovačka kuća u Lipovljanima, Etno zbirka u Donjem Mikloušu, Potoku, Donjoj Gračenici, Križu, Zbirka tradicijskog vinogradarskog suđa u Voloderu. Ipak su najznačajnije muzejske zbirke bile u Garešnici i Malom Pašijanu. One su sadržavale povijesno, arheološko, etnografske karakteristike moslavačkog kraja, a za ovu temu značajna je etno zbirka u Malom Pašijanu, stoga što je bila postavljena 1987. godine u tradicijsku kuću, vlasnika Milenka Prodanovića. Predmeti su bili izloženi do 1990. kada su djelomično vraćeni Muzeju Moslavine. U tro prostornoj prizemnici na kanate, izduženog, pravokutnog tlocrta, nekadašnjih naziva: ognjenke, kunje ili ogljanke, zatim sobe ili kuće i sobce, komore ili komorka. Zidni omotač stambenog kao i drugih gospodarskih objekata bio je načinjen od drvenih – okomitih greda s poprečno tesanim oblicama ili šibama. Na tako izvedenu zidnu stijenu nabacivala se ilovača pomiješana s pljevom, te okrečena vapnom, odnosno uz tlo žutom zemljom. Tako je i sam objekt u kojem se nalazila zbirka bila vrijedan kultuno-povijesni objekt, na kojem su se uočavale povijesne karakteristike građenja u sjevernoj Moslavini.

Danas osim etnografskog stalnog postava u Muzeju Moslavine Kutina, MMK vrši stručni nadzor nad trijemom u Crkvenoj ulici br. 44 u Kutini. To je jedan od objekata koji čini cjelinu od pet okućnica, nanizanih pravilno uz cestu. Na njima su na tradicionalan način izgrađene stambene (kuća na kat, trem, trijem, čardak) koje predstavljaju jedinstven primjer postojanja seoske cjeline u urbanom okruženju. Ovi primjerci tradicijske arhitekture predstavljaju značajne ostatke graditeljskog naslijeđa s kraja l9. i početka 20. stoljeća. Objekti su građeni od hrastovih greda i planjki, a značajke pučkog načina gradnje ogledaju se u tehnici, materijalu, omjerima i raščlambi unutarnjeg prostora, te drugim značajkama karakterističnim za narodno graditeljstvo ovoga kraja. 

Na katu objekta su uređene dvije prostorije i to: družinska hiža sa replikama namještaja izrađenog po muzejskim primjercima te replikama narodnih nošnji kao i građom iz etnografskog fundusa Muzeja Moslavine. U predprostoriji  nalazi horizontalni tkalački stan s priborom, kao i fotografije uređenja samog trijema. U prizemlju se promoviraju hologramski filmovi koji govore o: tradicijskoj arhitekturi, narodnim nošnjama, prvom spomenu imena Kutine, glazbenoj ostavštini, pripremanju kruha, starim razglednicama Kutine.

U pojedinim selima Moslavine, Hrvatske Posavine i Pokuplja imamo sjajne primjere obnove tradicijskih kuća namijenjenih u turističke svrhe, od Moslavačke priče u Ludinici, Prijemnog centra u Repušnici, Moslavačke kleti u Voloderu, OPG Tušek u Popovači, Trem u Popovači u kojem je smještena ostavština Zorke Sever, Družinske hiže u Hotelu Kutina, te brojnih drugih objekata uz Savu, a osobito vrijedna zbirka u Letovaniću gospodina Božidara Škofača, kao i dugi niz godina sakupljana, a danas djelomično preseljena u POU u Novskoj, vlasnika Živka i Željka Sajko. Etnološka zbirka obitelji Sučić u Čigoču, Etnološka zbirka obitelji Ravlić u Mužilovčici, Etnološka zbirka obitelji Palaić u Krapju, Slovačka etno kuća u Lipovljanima, Etno zbirka Ankice Kefelje, Udruga radionica narodno tkivo i vezivo, Osekovo i dr.

 
Povratak na naslovnicu
Podaci

Osnivač: Grad Kutina 
Godina osnutka: 1960.
Vrsta muzeja: opći - zavičajni 
Prostor muzeja: 230 m2 
Sastavni dio muzeja: 
Galerija Muzeja Moslavine