X
GO
Novosti
Novosti : NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO KUSTOS/ICA ETNOGRAFSKOG ODJELA

MUZEJ MOSLAVINE KUTINA

Trg kralja Tomislava 13

44320 Kutina

Klasa: 112-01/21-01/01

Urbroj: 2176-110-21-1

 

 

Na osnovi članka 29. stavka 5. Zakona o muzejima (»Narodne novine«, broj 61/18 i 98/19), te donešenom Pravilniku o stručnim muzejskim zvanjima i drugim zvanjima u muzejskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja, članak 5. a u skladu sa Statutom Muzeja Moslavine Kutina i Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada muzeja, Upravno vijeće raspisuje

 

NATJEČAJ

ZA RADNO MJESTO KUSTOS/ICA ETNOGRAFSKOG ODJELA – 1 izvršitelj/ica za rad na neodređeno vrijeme

 

Uvjeti:

* Završeni preddiplomski studij i diplomski sveučilišni ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja humanističkih znanosti, polja – etnologija i antropologija

* Znanje jednog stranog jezika

* Poznavanje rada na računalu

* položen stručni ispit za kustosa sukladno Zakonu o muzejima

* rad na neodređeno vrijeme uz probni rad od 6 mjeseci

- na natječaj se mogu javiti i kandidati bez položenog stručnog ispita za kustosa, uz obvezu polaganja u roku jedne godine od prijema u službu.

Uz prijavu je potrebno priložiti:

 * Zamolbu

* Životopis

* Presliku domovnice

* Presliku osobne iskaznice

* Dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome)

* Elektronički zapis o radnom pravnom statusu ( ispis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje izdan u vrijeme trajanja natječaja )

* Uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci)

 

 Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Prijave na natječaj uz obveznu dokumentaciju dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu:

Muzej Moslavine Kutina, Trg kralja Tomislava 13, 44320 Kutina

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

O rezultatima izbora prijavljeni kandidat/kandidatkinja bit će obaviješteni u zakonskom roku.

 

 

 

 

 

 

 

Jasmina Uroda Kutlić                                                                         Tena Jevak Benčić

ravnateljica MMK                                                                               predsjednica Upravnog vijeća

 

 
Povratak na naslovnicu
Podaci

Osnivač: Grad Kutina 
Godina osnutka: 1960.
Vrsta muzeja: opći - zavičajni 
Prostor muzeja: 230 m2 
Sastavni dio muzeja: 
Galerija Muzeja Moslavine