X
GO
Novosti
Novosti : Kutinska lipa,priprema za konzervaciju temelja

           1873. godine, u raspravi „Panonija Rimska“, Ivan Kukuljević Sakcinski navodi Kutini kao moguću lokaciju rimskog naselja (putne stanice) Varianis. Tijekom prvih istraživanja na lokalitetu Kutinska lipa (rudina Fratrica ili Crkvište) 1892. g, konstatirano je da se ovdje nekad morao nalaziti „pravi rimski grad“ (don šime Ljubić i despot Teodorčević). Od tada do početka 21. st. ovaj lokalitet je gotovo posve uništen suvremenom urbanizacijom. Arheološka istraživanja je moguće vršiti na svega tri parcele (oko 2 000 m2), od kojih je jedna u vlasništvu grada Kutine, a jedna u postupku otkupa.

Copy of IMG_5208.JPG

     Aktualna arheološka istraživanja na lokalitetu Kutinska lipa započela su 2004.g. georadarskim mjerenjima na katastarskoj čestici br. 1984., koja je u privatnom vlasništvu. Mjerenja su pokazala značajan arheološki potencijal, no za sada nije moguće vršiti fizički iskop, koji bi to potvrdio. Na daljnjim radovima bile su angažirane međunarodne volonterske skupine – 2004- - 2006.g. u okviru manifestacije „Kutinsko ljeto“. Sustavna arheološka istraživanja započela su 2006.g. na katastarskim česticama 1987/9 i 1987/10, a nastavljena 2008.g. na katastarskoj čestici 1985/1. Nađeni ostaci čvrstih struktura – temelja i podnica predviđeni su za konzervaciju, a sam lokalitet za prezentaciju u edukativne i turističke svrhe.
Istraživanja na lokalitetu Kutinska lipa financijski podržava Ministarstvo kulture RH, Grad Kutina i Županija Sisačko-moslavačka. Upisan je u Registar kulturnih dobara.

IMG_5207.JPG

            U realizaciji ovoga projekta, pored arheoloških istraživanja, do sada je izrađen projekt drenažnog sustava i pripremljeno 100 kvadratnih metara istraženog prostora za početak konzervatorskih radova na temeljima objekta. Radovi bi se trebali obaviti još tijekom listopada, ali svakako do kraja godine.
        

 
Povratak na naslovnicu
Podaci

Osnivač: Grad Kutina 
Godina osnutka: 1960.
Vrsta muzeja: opći - zavičajni 
Prostor muzeja: 230 m2 
Sastavni dio muzeja: 
Galerija Muzeja Moslavine