X
GO
Novosti
Novosti : Kutinska lipa, konzervacija temelja kuće iz rimskog doba

Prva saznanja o arheološkom lokalitetu Kutinska lipa u Kutini (iz vremena rimske dominacije, 2. - 5. st.) imamo iz davne 1892.g. Tada su izvršena prva arheološka istraživanja na predjelu zvanom Crkvište ili Fratrica, a pokretni arheološki materijal je pohranjen u Arheološkom muzeju u Zagrebu. Do početka suvremenih istraživanja (2004.g.) čitavo ovo područje je urbanizirano, te je lokalitet u najvećoj mjeri uništen stambenom izgradnjom. Preostale parcele su stavljene pod zaštitu i upisane u Registar kulturnih dobara RH. U pripremnoj fazi za sustavna arheološka istraživanja izvršena su georadarska mjerenja za otkrivanje čvrstih podzemnih struktura, a na fizičkom iskopu su bili angažirani volonteri u sklopu manifestacije "Kutinsko ljeto. Istraživanja vrši Muzej Moslavine, na parcelama koje su u međuvremenu prešle u vlasništvo grada Kutine. Istražena površina se planira pretvoriti u tematski (arheološki) park, koji bi služio u edukativne i turističke svrhe.

Kutinska lipa.jpg     Kutinska lipa 2.jpg

Konzervatorske zahvate na temeljima rimske kuće izvodi građevinsko poduzeće "PE-GRA" iz Novske, prema uvjetima Konzervatorskog odjela u Sisku. Zahvati u razini temeljnog podložnog sloja izvode se metodom upotrebe zamjenskog materijala sličnog izgleda i sastava. Ostaci temelja od kamena i opeke se prezidavaju zatečenim materijalom uz korištenje zamjenskog morta na bazi vapna. Struktura zidanja je istovjetna ili što sličnija zatečenoj, a visina iznosi jedan dodatni red kamena kao zaštitna kapa (konzervacijski sloj). Uz stalni nadzor Ane Bobovec, arheologinje Muzeja Moslavine i povremeni nadzor i konzultacije pročelnice Konzervatorskog odjela u Sisku, Ivane Miletić Čakširan, očekuje se da će prvi dio konzervatorskih zahvata biti dovršen do kraja travnja, nakon čega slijedi ugradnja drenaže i uređenje prostora između temelja.

 
Povratak na naslovnicu
Podaci

Osnivač: Grad Kutina 
Godina osnutka: 1960.
Vrsta muzeja: opći - zavičajni 
Prostor muzeja: 230 m2 
Sastavni dio muzeja: 
Galerija Muzeja Moslavine