X
GO
Novosti
Novosti : Izložba suvenira


Izložba sadržava 300-tinjak originalnih suvenira od gline i to: dunje, škrinjice, zidnjake, pretpovijesnih zdjela i lončića, rashlađivača, raznog voća, pećnjaka...Suvenire su izradile osobe s invaliditetom. Njih 20-tak pohađalo je tečaj za keramičara.

U okviru projekta "Razvojem umjetničkih vještina do svijeta rada" pokrenut je tečaj za keramičara u Pučkom otvore­nom učilištu Kutina čiji su prvi polaznici bile osobe s invaliditetom. Svladavanjem tog programa polaznici su osposo­bljeni za samostalnu proizvodnju keramičkih predmeta od gline. Nakon tečaja organizirana je radna praksa u okviru koje su izrađivani novi suveniri. Suvenire je osmislio Muzej Moslavine u suradnji sa nositeljem i partnerima projekta pazeći na kulturno-povijesnu baštinu regije Moslavina, uporabnu vrijednost, te zanimljivost predmeta. Izrađivale su ih osobe s invaliditetom primjenom tehnika naučenih na tečaju i kao takvi predstavljaju unikatne predmete.

 

EU-5.jpg

EU.jpgEU-4.jpg

EU-2.jpgEU-3.jpg

 
Povratak na naslovnicu
Podaci

Osnivač: Grad Kutina 
Godina osnutka: 1960.
Vrsta muzeja: opći - zavičajni 
Prostor muzeja: 230 m2 
Sastavni dio muzeja: 
Galerija Muzeja Moslavine