X
GO
Novosti
Novosti : Etnografska izložba Priča o kruhu

Etnografsku izložbu Priča o kruhu ili Dok je kruha ikakva ne boj se glada nikakva, u Galeriji Muzeja Moslavine možete pogledati svakim radnim danom od 10. do 13,00, a utorkom i četvrtkom i od 17-19,00 sati.

1. Božićni stol-.jpg2.-postavljanje božićnog stola.jpgKopija od IMG_8824.jpgKopija od IMG_8897.jpg

Izložba sadržava 23 panoa, preko 100-stotinu color i crno-bijelih fotografija i tekstova vezanih za pripremanje tla, sjetvu, žetvu, meljevu, vodenice i mlinove cijelog moslavačkog kraja, brojne običaje i vjerovanja, obredne hljebove, zidnjake, izreke...

Na izložbi će biti predstavljeni zagonetni muzejski predmeti koji se više ne koriste u svakodnevnom životu, kao što su: šikalnica, cijep, krušjenica, vjetrenica, dubeni stubli, brojni hljebovi kruha koji su odabrani na kutinskoj priredbi „Dani kruha i zahvalnost za plodove zemlje..“

 

Kruh je neiscrpna tema čije tragove možemo slijediti u daleku prošlost, iako se točno ne zna kada i gdje je započeo uzgoj biljaka krušarica. Vjeruje se da je to bilo negdje na Bliskom istoku, vjerojatno u plodnoj dolini rijeke, prije devet tisuća godina. Kruh je smatran plodom zemlje i čovjekova rada kao i božanskim darom i upravo zbog toga, kruh nije samo ljudska hrana, nego omiljeni žrtveni prinos bogovima.

Kruh je označavao bogatstvo porodice i države. Postao je glavna i najznačajnija namirnica u prehrani civiliziranog svijeta.

Kroz cijelu svjetsku povijest kruh je bio u središtu zbivanja i uzročnik mnogih sukoba među narodima, klasama i pojedincima, koji u svojoj suštini više ili

manje uvijek predstavljaju borbu za kruh.

Svetkovine u pravilu započinju rezanjem obrednih hlebova kruha. Kruh je označavao bogatstvo porodice i države. Postao je glavna i najznačajnija namirnica u prehrani civiliziranog svijeta. Kroz cijelu svjetsku povijest kruh je bio u središtu zbivanja i uzročnik čestih sukoba među narodima, staležima i pojedincima koji u svojoj suštini više ili manje uvijek predstavljaju borbu za kruh.

Uz izložbu je tiskana i knjiga, koja sadržava 96 stranica, te preko 200 crno- bijelih i color fotografija, te sažetak na engleskom jeziku.

 

 
Povratak na naslovnicu
Podaci

Osnivač: Grad Kutina 
Godina osnutka: 1960.
Vrsta muzeja: opći - zavičajni 
Prostor muzeja: 230 m2 
Sastavni dio muzeja: 
Galerija Muzeja Moslavine