X
GO
Novosti
Novosti : Etnografska izložba: Priča o kruhu

Organizator: Muzej Moslavine Kutna

Mjesto: Galerija Muzeja Moslavine

Vrijeme: 8. prosinca 2011. u 18,00 sati

Tema: Priča o kruhu ili Dok je kruha ikakva, ne boj se glada nikakva

Autor: Slavica Moslavac

 

 Provjeravanje rodnosti žitoa.jpg

Izložba sadržava 23 panoa, preko 100-stotinu color i crno-bijelih fotografija i tekstova vezanih za pripremanje tla, sjetvu, žetvu, meljevu, vodenice i mlinove cijelog moslavačkog kraja, brojne običaje i vjerovanja, obredne hljebove, zidnjake, izreke...

Na izložbi će biti predstavljeni zagonetni muzejski predmeti koji se više ne koriste u svakodnevnom životu, kao što su: šikalnica, cijep, krušjenica, vjetrenica, dubeni stubli, brojni hljebovi kruha koji su odabrani na kutinskoj priredbi „Dani kruha i zahvalnost za plodove zemlje..“

1..jpg3.Kruh..jpgveternica.jpg

 

Kruh je neiscrpna tema čije tragove možemo slijediti u daleku prošlost, iako se točno ne zna kada i gdje je započeo uzgoj biljaka krušarica. Vjeruje se da je to bilo negdje na Bliskom istoku, vjerojatno u plodnoj dolini rijeke, prije devet tisuća godina. Kruh je smatran plodom zemlje i čovjekova rada kao i božanskim darom i upravo zbog toga, kruh nije samo ljudska hrana, nego omiljeni žrtveni prinos bogovima.

Kruh je označavao bogatstvo porodice i države. Postao je glavna i najznačajnija namirnica u prehrani civiliziranog svijeta.

Kroz cijelu svjetsku povijest kruh je bio u središtu zbivanja i uzročnik mnogih sukoba među narodima, klasama i pojedincima, koji u svojoj suštini više ili manje uvijek predstavljaju borbu za kruh.

Svetečna hlelbovina.jpg

 

Svetkovine u pravilu započinju rezanjem obrednih hlebova kruha. Kruh je označavao bogatstvo porodice i države. Postao je glavna i najznačajnija namirnica u prehrani civiliziranog svijeta. Kroz cijelu svjetsku povijest kruh je bio u središtu zbivanja i uzročnik čestih sukoba među narodima, staležima i pojedincima koji u svojoj suštini više ili manje uvijek predstavljaju borbu za kruh.

Uz izložbu je tiskana i knjiga, koja sadržava 96 stranica, te preko 200 crno- bijelih i color fotografija, te sažetak na engleskom jeziku.

Vaclavekov mlin.jpg

 Žetveno kolo.jpg

 
Povratak na naslovnicu
Podaci

Osnivač: Grad Kutina 
Godina osnutka: 1960.
Vrsta muzeja: opći - zavičajni 
Prostor muzeja: 230 m2 
Sastavni dio muzeja: 
Galerija Muzeja Moslavine