X
GO
Novosti
Novosti : ZNANSTVENO-STRUČNI SKUP

Skup je organizirala HAZU- Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru a jedan od suorganizatora bio je i Muzej Moslavine. Na skupu je sudjelovalo 14 izlagača koji su prezentirali svoje stručne i znanstvene radove. Teme su bile raznovrsne, od opće povijesnih spoznaja, preko izlaganja o rezultatima arheoloških i konzervatorskih istraživanja te položaju Garić-grada u fundusu muzeja i historiografiji, do istraživanja koja se odnose na pojedinačne događaje, pojave ili osobe. Sve prezentirane teme, koje će se cjelovito obraditi u završnim tekstovima, biti će objavljene.

U pauzi između izlaganja organiziran je i posjet Garić-gradu na kojem su, nakon duge pauze od nekoliko desetljeća, opet pokrenuti radovi koje vodi dr. sc. Tajana Pleše iz Restauracijskog zavoda Ministarstva kulture. Svakako treba napomenuti da je prve radove šezdesetih i sedamdesetih godina pokrenuo Muzej Moslavine, koje je u suradnji sa Konzervatorskim zavodom Hrvatske, vršio arheološka istraživanja na Garić-gradu.  Povijest tih istraživanja  i dio fundusa koji se odnosi na Garić-grad na skupu je prezentirala kustosica Muzeja Moslavine Jasmina Uroda Kutlić.


skup.jpg

 
Povratak na naslovnicu
Podaci

Osnivač: Grad Kutina 
Godina osnutka: 1960.
Vrsta muzeja: opći - zavičajni 
Prostor muzeja: 230 m2 
Sastavni dio muzeja: 
Galerija Muzeja Moslavine