X
GO
Novosti
Novosti : Izložba i katalog Oj, rumena ružo moja u rujnu u Kutini i Krapju

Oj, rumena ružo moja

(Tradicijska odjeća i arahaično pjevanje sela Krapla, tj. Krapja)

krapje 1.jpg

Selo Krapje se nalazi u Posavini, na lijevoj obali Save, u Parku prirode Lonjsko polje, Županija sisačko-moslavačka, općina Jasenovac. Ime mu potječe od jedne vrste slatkovodne ribe: šaran - krap. Kuće prate seosku cestu, većim dijelom samo s jedne strane, a cesta tijek rijeke Save. Iza sela na 1 -2 km je rijeka Strug. lako je 80-tih godina prostor između rijeka Save i Struga melioriran - prokopani kanali, još uvijek je okoliš pretežito močvaran. Jedan dio močvarnog djela nazvan Krapje đol je ornitološki rezervat, stanište ptica žličarki. Stanovnici Krapja bavili su se uz poljodjelstvom i ribarstvom po čemu je dobilo ime, a znali su i graditi: lijepe, dobre, funkcionalne drvene kuće. Gradili su ih od planjki hrasta lužnjaka (dub) koji im je kao prirodni materijal bid na dohvat ruke. Zbog prepoznatljivog načina, materijala, stila, gradnje ili kako je zapisano:"zbog visokih kreativnih i estetskih dometa tog graditeljstva", proglašeno je SELOM GRADITELJSKE BAŠTINE dana 23. rujna l995. godine, na Dan europske baštine.

krapje 2.jpg

Do naseljavanja Krapja dolazi nakon oslobađanja utvrde Kraljeva Velika i povlačenja Turaka sa tog područja krajem sedamnaestog stoljeća. Selo se idućih stoljeće i pol nalazilo u okviru Vojne krajine koja je razdvajala Habsburšku monarhiju od Turskog carstva. Nakon odvajanja od jasenovačke župe 1789. godine, Krapje je zajedno sa okolnim selima Drenovim Bokom, Plesmom i Puskom postalo samostalna župa. 1831. godine je sagrađena župna crkva koja postoji i danas. Selo je 1887. i 1921. godine stradalo u požarima što je značajno zakočilo njegov razvoj. U desetljećima nakon drugog svjetskog rata je zbog iseljavanja u velike gradove i odlaska na privremeni rad u inozemstvo broj stanovnika u selu znatno opao. Tijekom Domovinskog rata Krapje se nalazilo na prvoj liniji bojišta, dok se posljednjih godina selo počelo profilirati kao atraktivna izletnička i turistička destinacija.

krapje 4.jpg

Osim graditeljske baštine, Krapje je značano po specifičnoj arhaičnoj pjesmi i posavskoj nošnji, koja se nosi samo u Krapju, Plesmu, Puskoj i Drenovom Boku. Povratak glazbeno plesne baštine i tradicijske odjeće, u ovo područje, a ujedno i njihova prezentacija želja je etnologinje Muzeja Moslavine da uz pomoć raseljenih žitelja, malobrojnih kazivača, te rijetke arhivske građe pokuša vratiti baštitu korijenima u samo Krapje.

Za Dane graditeljske baštine 2013. željela bi predstaviti etnografsku izložbu pod nazivaom: Oj, rumena ružo moja – tradicijska odjeća i arhično pjevanje Krapla. Izložba bi sadržavala 50-tak predmeta originalne tekstilne građe, 20-tak panoa koji bi fotografski i rijčju predstavio kulturološku i dokumentarnu vrijednost baštne koje gotovo in sinu nema. Uz izložbu bi se tiskao i katalog sa sažetkom na engleskom jeziku.

 
Povratak na naslovnicu
Podaci

Osnivač: Grad Kutina 
Godina osnutka: 1960.
Vrsta muzeja: opći - zavičajni 
Prostor muzeja: 230 m2 
Sastavni dio muzeja: 
Galerija Muzeja Moslavine