X
GO
Novosti
Novosti : Plan nabave MMK za 2014.

Plan nabave Muzeja Moslavine Kutina za 2014. godinu

Klasa: 400-09/13-01/01

Ur.br: 2176-112-13-01/2

Usvojeno na 7. sjednici UV od  18.12.2013.g.

 

Plan nabave za 2014. godinu temelji se na Financijskom planu Muzeja Moslavine za 2014. godinu koji je usvojen na 4. sjednici Gradskog vijeća  od 05. prosinca 2013. godine. U Planu su robe, usluge i radovi raznovrsni, a izvori sredstava su iz Proračuna grada Kutine, Proračuna općina, Ministarstva kulture RH i vlastita sredstva.

 

 

 

Redni broj

 

 

Pozicija plana

 

 

Financijski plan za 2014.

 

 

 

Predmet nabave

 

Planirana vrijednost nabave u kn

(s PDV-om)

 

 

 

Postupak i način nabave

 

 

 

Vrsta postupka

 

1.

 

R0500

 

3238

Usluge održavanja informacijskog sustava M++

 

10.000,00

 

 

Direktno ugovaranje

 

Bagatelna nabava

 

2.

 

R0500

 

3238

Usluge održavanja WEB stranice i informatičke infrastrukture

 

10.000,00

 

Direktno ugovaranje

 

Bagatelna nabava

 

3.

 

R0495

 

3231

Usluge mobilnih i fiksnih operatera i poštanske usluge

 

28.000,00

 

Direktno ugovaranje

 

Bagatelna nabava

 

4.

 

R0492

 

3223

Opskrba prirodnim plinom

 

 

70.000,00

 

Direktno ugovaranje

 

Bagatelna nabava

 

5.

 

R0492

 

3223

Opskrba električnom energijom

 

30.000,00

 

Direktno ugovaranje

 

Bagatelna nabava

 

6.

R0492

R0519

R0525

 

3223

 

Benzin

 

8.000,00

 

Direktno ugovaranje

 

Bagatelna nabava

 

7.

 

R0491

 

3221

 

Uredski materijal

 

28.000,00

 

Direktno ugovaranje

 

Bagatelna nabava

 

8.

 

R0497

 

 

3233

 

Usluge promidžbe i informiranja

 

6.000,00

 

 

Direktno ugovaranje

 

Bagatelna nabava

 

9.

 

 

 

 

R0496

 

 

3232

 

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

 

 

20.000,00

 

 

 

Direktno ugovaranje

 

 

Bagatelna nabava

 

10.

 

R0527

R0523

 

3232

 

Konzervacija arheološkog nalazišta

 

25.000,00

 

Direktno ugovaranje

 

Bagatelna nabava

 

 

 

11.

R0510

R0513

R0516

R0520

R0524

R0528

 

 

 

3237

 

 

 

Intelektualne usluge

 

 

 

52.000,00

 

 

Direktno ugovaranje

 

 

Bagatelna nabava

 

12.

 

R0493

R0526

 

3224

 

Materijal za tekuće odr.

 

13.000,00

 

Direktno ugovaranje

 

Bagatelna nabava

 

13.

 

 

R0502

R0515

R0529

 

         3293

 

Troškovi izložbe

 

24.000,00

 

Direktno ugovaranje

 

Bagatelna nabava

 

 

14.

R0511

R0514

R0517

R0521

R0522

 

 

3239

 

 

Grafičke usluge

 

 

138.000,00

 

 

Direktno ugovaranje

 

 

Bagatelna nabava

 

15.

 

R0507

R0508

R0509

 

 

          424

Nabava knjiga, umjetničkih djela i izložaka

 

 

       15.000,00

 

 

Direktno ugovaranje

 

 

Bagatelna nabava

                                                                                 

                                                                                                                                                         

  Ravnateljica MMK:

 

Slavica Moslavac, prof.

                                                                                                                

 
Povratak na naslovnicu
Podaci

Osnivač: Grad Kutina 
Godina osnutka: 1960.
Vrsta muzeja: opći - zavičajni 
Prostor muzeja: 230 m2 
Sastavni dio muzeja: 
Galerija Muzeja Moslavine