X
GO
Novosti
Novosti : Međunarodni dan muzeja

 

D A V O R I N   R A D I Ć

 

Po drugi put u Galeriji Muzeja Moslavine predstavit će nam se akademski slikar Davorin Radić. Izložba je upriličena povodom Dana muzeja i značajne Vinske manifestacije u Kutini. O Radiću su pisali mnogi naši povjesničari umjetnosti, a izlagao je više puta u zemlji i inozemstvu, slike mu se nalaze u mnogim galerijama i muzejima.  Na izložbi bit će prikazan presjek njegova višegodišnjeg rada (oko pedesetak djela u tehnici ulja, akrilika, akvarela, i kombinirana tehnika) u nekoliko ciklusa (mitološki, vedute Zagreba, autoportreti, nadrealistički krajolik i nama posebno zanimljiv ciklus posvećen bogu vina Backusu.

Kao što je Bela Hamvas napisao Filizofiju vina, tako je slikar Radić naslikao ciklus posvećen mitološkom bogu vina Backusu. Likovno djelo nije samo oblik  već i sadržaj. Slikar se ispovijeda kroz  manifestacije likovnih struktura koje su  refleksija unutarnjih psihograma. U analizi Radićevih radova bitno je promatrati cjelinu i međusobne odnose struktura, kroz boju, gestu, liniju, fakturu, kompoziciju te razne skrivene motive s mnoštvom značenja posebno u magičnom nadrealističkom krajoliku. Razigrani pokreti tijela, teatralni skupovi, mitološki ceremonijali osnova su tematskog ciklusa posvećenog bogu vina Backusu.

Opojna moć kolorita i razuzdana mrlja utkani su u cjelokupan Radićev slikarski stav i postali su prepoznatljiv kontinuitet. Vinski kolorit artikulira preko figuracije do apstraktnog ekspresionizma. Dinamika i vitalitet nisu sami sebi svrha već su prirodno utkani u motiv. Bakus je uvijek u društvu lijepih Radićevih nimfi,  koje vode strasne  razgovore o putenosti, nasladama, čarima i moći vina. Sve vrvi od požude za tjelesnošću koja golica  pohlepu oka. Radićevo oduševljenje  životom, pretače u snažni i  energični  likovni govor. Citirao bih za kraj profesora Danijela Žabčića koji kaže da Radićeve slike podsjećaju nas da slikarstvo postoji, da ono svoj smisao crpi iz života da pritom osjećamo nužnost njihove pojave poradi duhovnog opstanka umjetničke istine.

 

Mladen Mitar, prof.

 
Povratak na naslovnicu
Podaci

Osnivač: Grad Kutina 
Godina osnutka: 1960.
Vrsta muzeja: opći - zavičajni 
Prostor muzeja: 230 m2 
Sastavni dio muzeja: 
Galerija Muzeja Moslavine