X
GO
Novosti
Novosti : Kreativna radionica

Likovna radionica na temu ukrašene keramike vučedolskog tipa nađene na lokalitetu Gradina Marić u Mikleuškoj – izrada prototipa magneta

MMK, 23.travnja 2012. – likovna grupa O.Š. Mate Lovraka pod vodstvom Lidije Veliki Vukas – uz mentorstvao arheologinje Ane Bobovec.

 

Na radionici je sudjelovalo učenica i učenika viših razreda OŠ Mate lovraka (Lora Ontl, Laura Mraković, Ozana Krajačić, Lucija Petrović, Magdalena Horvat, Patricija Selman, Stella Benčec, Sara Velebit, Snježana Turkalj, Karlo Žanić, Đuro Hostić, Ana Uroić, Petra Jeger i Doris Podvorac). 

 

  Copy of 013.jpg   8.jpg

 

Tijekom  arheoloških istraživanja na višeslojnom lokalitetu Gradina Marić u Mikleuškoj  utvrđena je naseljenost ovoga prostora i u razdoblju eneolitika (bakrenog doba) – uglavnom na temelju nalaza  keramičkog posuđa s bogatim i raznolikim ukrasima izvedenim urezivanjem, karakterističnim  za Vučedolski kulturni krug.

Arheološka istraživanja su izvršena u tri navrata: 1964.; 1990. i 1995.g., no nikad nisu privedena kraju. U međuvremenu je znatan dio lokaliteta posve uništen radom kamenoloma. Ipak, postoje naznake da bi se istraživanja mogla nastaviti,  uz pomoć Arheološkog muzeja u Zagrebu.

 

  14.jpg   Copy of 1.jpg

 

 

 
Povratak na naslovnicu
Podaci

Osnivač: Grad Kutina 
Godina osnutka: 1960.
Vrsta muzeja: opći - zavičajni 
Prostor muzeja: 230 m2 
Sastavni dio muzeja: 
Galerija Muzeja Moslavine