X
GO
Novosti
Novosti : Urodila žuta dunja

Organizator: Muzej Moslavine Kutina i POU Novska

Mjesto: Galerija POU Novska

Vrijeme: 22. studenog  2012. u 19,00 sati

Tema: Etnografska izložba Urodila žuta dunja/narodne dječje igre Moslavine, hr. Posavine i        Banovine

Autorica: Slavica Moslavac, muzejska savjetnica

Izložba ostaje otvorena do 10. prosinca 2012. g.

1.Tri kralja.jpg

 

 

Etnografska izložba Urodila žuta dunja/dječje igre Moslavine, hrvatske Posavine i Banovine, autorice Slavice Moslavac sadržava 20-tak panoa s tekstovima i fotografijama djece s tradicijskim rekvizitima potrebnim za igru. Na izložbi će također biti predstavljene davno zaboravljene igrače (košćenke za klizanje, predmeti od zukve ili sitaka, bebe od komušine, papira i platna, koševi od šiblja, zipke, hodalice, dječja kolica, vještice i druge bebe, dunje, dječje lutke u tradicijskoj odjeći ...).

11. Oblačenje djeteta u prošlosti.jpg

 

Narodne dječje igre do 50-tih godina 20. stoljeća koje su igrali dječaci i djevojčice  u Moslavini, hrvatskoj Posavini i Banovini danas gotovo ne postoje. Njihov nestanak uslijedio je promjenama organizacije života same seoske zajednice.

Dječje igre su se izvodile na livadama i drugim čistinama, raskrižjima, širokim dvorištima ili u zatvorenim prostorijama (hižama, kasnije seoskim domovima). Prema spolu dijele se na: ženske i muške, prema uzrastu izvođača: dječje, predškolske i školske  i na kraju igre mladeži pred ženidbu, a to su uglavnom igre ljubavnog sadržaja kojima se željelo iskazati tko se kome sviđa  i tko je kome drag.

3. Djevojčica sa ivančicama, Kutina 1987..jpg4. Malena u košuljici.jpg

 

 

 
Povratak na naslovnicu
Podaci

Osnivač: Grad Kutina 
Godina osnutka: 1960.
Vrsta muzeja: opći - zavičajni 
Prostor muzeja: 230 m2 
Sastavni dio muzeja: 
Galerija Muzeja Moslavine