X
GO
Novosti
Novosti : Arheološki lokalitet Kutinska lipa

Prema  sadašnjim  saznanjima  na  temelju  arheoloških  istraživanja,  na  zapadnoj  periferiji  Kutine,  u  ulici  Kutinska  lipa,  postoje  tragovi  naselja  (možda  putne  stanice  Varianis,  uz  cestu  koja  je  ishodište  imala  u  Sisciji)  iz  rimskoga  razdoblja,  koji  se  mogu  datirati  otprilike  od  3. do 5. st. n. e.

          Arheološki lokalitet Kutinska lipa  je poznat još s kraja 19. stoljeća, no arheološka istraživanja su započela tek 2004. g.  i trajala više-manje sustavno do 2015. godine. Istraženo je oko 700 kvadratnih metara prostora, što je samo manji dio cjelokupnog areala nalazišta upisanog u Registar kulturnih dobara republike Hrvatske

            1892. godine  na prostoru zvanom Crkvište ili Fratrica (danas ulica Kutinska lipa s neposrednom okolicom) nađen je brončani predmet – ukras rimskih kola. To je potaknulo kutinskog mjernika i muzejskog povjerenika Despota Teodorčevića da izvrši svojevrsno arheološko istraživanje. Nakon konzultacija sa Šimom Ljubićem (tadašnjim ravnateljem Narodnog muzeja u Zagrebu i osnivačem Hrvatskog arheološkog društva),  u svom je  izvještaju napisao da se ovdje radi o dosta velikom nalazištu sa ostacima iz rimskog doba – „pravom rimskom gradu“.  A još ranije, 1873. godine  Ivan Kukuljević Sakcinski je spomenuo Kutinu kao moguću lokaciju rimskog naselja Varianis.

            2004. g. pokrenuta su arheološka istraživanja da bi se  rasvijetlio bar dio te davne kutinske prošlosti (o samom imenu – tek ako se pronađe kakav natpis....) Otkupom dviju parcela od strane grada stekli su se uvjeti za nastavak istraživanja, te da se u konačnici na dijelu ostataka  rimskoga naselja uredi  arheološki park.

         Vrlo bogat i raznolik pokretni arheološki materijal - elementi vanjske i unutrašnje arhitekture ( građevinska opeka, tegule, imbreksi, zidna žbuka, među kojom i slikana, ukrasne podne opeke, kockice mozaika), keramika, ukrasni predmeti, novac… pohranjen je u Muzeju Moslavine u Kutini – u sklopu arheološke Zbirke antike, a  dio je prezentiran u stalnom arheološkom postavu. 

        Tijekom arheoloških istraživanja nađeni su temelji dvaju objekata – stambenih ili javnih, u obadva slučaja nepotpuni, zbog ograničenja međama privatnih parcela i devastacije gradnjom ceste. 2011. g. na čvrstim strukturama (temeljima i elementima sanitarnog prostora) nađenim  na katastarskoj čestici br. 1987/9 započeli su konzervatorski radovi Njihovim završetkom 2015. g.  stekli su se uvjeti za prezentaciju ovog dijela nalazišta kao destinacije u turističke i edukativne svrhe.

 

 IMG_0846.jpg IMG_5116.JPG

                            Katastarska čestica br. 1987/9 prije i sada

 

 
Povratak na naslovnicu
Podaci

Osnivač: Grad Kutina 
Godina osnutka: 1960.
Vrsta muzeja: opći - zavičajni 
Prostor muzeja: 230 m2 
Sastavni dio muzeja: 
Galerija Muzeja Moslavine