X
GO
Novosti
Datum članka: 20.1.2021.

Zgrada muzeja privremeno je neuporabljiva

Prema najnovijem pregledu zgrade muzeja, privremeno je neupotrebljiva. Potrebne su hitne intervencije na dimnjacima i ukrasnim zabatima te detaljan pregled sjevernog krila zbog uočenih pukotina. Dok se navedene intervencije ne izvrše, nažalost, zatvoreni smo za posjet.

Datum članka: 18.1.2021.

Jednostavna nabava za tiskani materijal

REPUBLIKA  HRVATSKA

ŽUPANIJA SISAČKO-MOSLAVAČKA

Muzej Moslavine Kutina

Klasa: 333-06/21-01/01

Ur. br: 2176-110-21/01

Kutina, 18.1.2020.

 

Na temelju članka 5. Pravilnika o provedbi postupka nabave jednostavne vrijednosti Grada Kutine (KLASA: 402-01/17-01/127, URBROJ: 2176/03-05/04-17-1 od 19.5.2017. i Odluke Muzeja Moslavine Kutina od 20.6.2017. o usvajanju Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Grada Kutine, ravnateljica Muzeja Moslavine Kutina donosi:

 

 

ODLUKU

o početku postupka jednostavne nabave

Tiskani materijal za 2021. godinu

 

 

1. Podaci o javnom naručitelju: Muzej Moslavine Kutina

Adresa: Kutina, Trg kralja Tomislava 13

Matični broj: 03327949

OIB: 84013099375

Red. br. iz plana nabave: 1

 

2. Odgovorna osoba naručitelja: ravnateljica Muzeja Moslavine Kutina, Jasmina Uroda Kutlić, prof.

 

3. Ovlašteni predstavnici naručitelja:

 

    1. Antonio Džaja

    2. Zdenka Moguš

 

4. Ovlašteni predstavnici naručitelja za svoj rad odgovaraju odgovornoj osobi naručitelja.

 

5. Predmet nabave: Tiskani materijal za 2021. g.

 

6. Procijenjena vrijednost nabave: 60.000,00 bez PDV-a

 

7. Izvor – planiranih sredstava: Proračun grada Kutine i Ministarstvo kulture RH.

 

8. Odabrani postupak nabave: postupak jednostavne javne nabave s namjerom sklapanja ugovora za tiskani materijal u 2021.g.

 

9. Zakonska osnova za provođenje jednostavnog  postupka nabave sukladno Pravilniku o provedbi postupka jednostavne nabave.

 

10. Kriterij za odabir ponude: najniža cijena ponude.

 

11. Ostali uvjeti nabave biti će određeni dokumentacijom za nadmetanje.

 

 

 

 

                                                                           Odgovorna osoba naručitelja:

                                                                                          Ravnateljica:

                                                                           Jasmina Uroda Kutlić, prof.

 Datum članka: 30.12.2020.

Oštećenja muzeja i galerije nakon potresa

Nakon potresa koji je zadesio našu županiju, posljedice su vidljive i u Muzeju Moslavine Kutina.Gornji kat zadobio je najviše oštećenja. Pukotine su vidljive u gotovo svim prostorijama na katu. U prizemlju tj. stalnom postavu postoji nekoliko manjih pukotina a zabat je također oštećen. Galerija je prošla bolje, sve nekoliko tanjih pukotina. S obzirom na slike koje nam pristižu iz Petrinje, Siska, Gline i okolnih sela, mi možemo biti sretni! Našim susjedima želimo svako dobro i nadamo se da se ovo više neće ponoviti. Vole vas vaši muzealci ♥️

Stranica 7 od 22 Stranica. Prethodna [4][5][6][7][8][9] Sljedeća
Podaci

Osnivač: Grad Kutina 
Godina osnutka: 1960.
Vrsta muzeja: opći - zavičajni 
Prostor muzeja: 230 m2 
Sastavni dio muzeja: 
Galerija Muzeja Moslavine